Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Οι οικολογική στροφή / The ecological turn

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Ecumenical Review ο γνωστός συστηματικός θεολόγος Jürgen Moltmann δημοσιεύει ένα εξαιρετικό κείμενο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της θεολογίας. Αφιερώνει μάλιστα κάποιες σελίδες στην στροφή της θεολογίας προς την οικολογία και τη σημασία της: 

Jürgen Moltmann, "The Future of Theology,"  3-13

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Ένα χρόνο μετά την Laudato Si / A year after Laudato Si

Theological Studies 77:2 (2016)

  • Reinhard Cardinal Marx, "'Everything is connected': On the Relevance of an Integral Understanding of Reality in Laudato Si’," 295-307 (abstract)
  • Brendan Byrne, "A Pauline Complement to Laudato Si’," 308-327 (abstract)
  • Neil Ormerod and Cristina Vanin, "Ecological Conversion: What Does it Mean?," 328-352 (abstract)
  • Daniel P. Castillo, "Integral Ecology as a Liberationist Concept," 353-376 (abstract)
  • Denis Edwards, "“Sublime Communion”: The Theology of the Natural World in Laudato Si’," 377-391 (abstract)
  • Celia Deane-Drummond, "Laudato Si’ and the Natural Sciences: An Assessment of Possibilities and Limits," 392-415 (abstract)
  • Christiana Z. Peppard, "Hydrology, Theology, and Laudato Si’," 416-435 (abstract)
  • Richard W. Miller, "Deep Responsibility for the Deep Future," 436-465 (abstract)

Οι ρίζες της οικολογικής κρίσης / The roots of ecological crisis

Feminist Theology 24:3 (2016)

Ioanna Sahinidou, "The Roots of the Ecological Crisis and the Way Out: Creation Out of ‘no thing’ God Being ‘no thing’," 291-298 (abstract)